Perspektivi.info


Информация за участие в проекти и финансиране на студенти и ученици!


Perspektivi.info


Актуални стажове, стипендии, конкурси!


Perspektivi.info


Представяне на университети, колежи, училища и градини!


Актуални теми:

Новини

Стипендии по програма

Стипендии по програма

Стипендиантска програма "Туризъм" за зимен семестър на учебната 2018 - 2019 г. Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Ту...
Прочетете повече
Стипендиантска програма

Стипендиантска програма

Стипендиантска програма "Здраве чрез СПА" за зимен семестър на учебната 2018 - 2019 г. Програмата е за бакалаври и магистри - редовно или задочно обучение по специалности, обвързани с физикална и рехабилитацио...
Прочетете повече
Конкурс YES

Конкурс YES

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади (18 - 35 години) и амбициозни хора с научни интереси - студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/...
Прочетете повече
Конкурс за студентско есе

Конкурс за студентско есе

Конкурс за студентско есе на тема „Избирам Европа“ В конкурса могат да участват студентите от всички курсове и специалности на ФЖМК, ОКС „Бакалавър“ и "Магистър". Текстовете трябва да са в размер до 1000 думи....
Прочетете повече
Стажантска програма

Стажантска програма

Стажантска програма към Комисията по помилване при Президента на Република България. Поканата е към студенти, завършили 3 курс в специалност "Право" или ,,Публична администрация" с минимален общ успех Добър 4,...
Прочетете повече
Стипендии Фулбрайт – Шуман

Стипендии Фулбрайт – Шуман

Стипендии “Фулбрайт – Шуман” за учебната 2019-2020 г. Програмата “Фулбрайт-Шуман” дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшет...
Прочетете повече