Perspektivi.info


Информация за участие в проекти и финансиране на студенти и ученици!


Perspektivi.info


Актуални стажове, стипендии, конкурси!


Perspektivi.info


Представяне на университети, колежи, училища и градини!


Актуални теми:

Новини

Hови наредби на МОН

Hови наредби на МОН

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1. и 5. клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1. и в 5. клас, и в графика на учебното ...
Прочетете повече
Стипендии за първокурсници

Стипендии за първокурсници

10 стипендии от Стипендиантска програма “STUDY IT FIRST” на SAP Labs България и ФРГИ “Study iT First” е насочена към първокурсници в IT специалности на всички български университети и е част от новата образов...
Прочетете повече
Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма: Изменения на климата и управление на водите (ИКУВ) - СУ "Св. Климент Охридски" Магистърската програма „Изменения на климата и управление на водите" е насочена към подготовката на високок...
Прочетете повече
Стипендианти по програма

Стипендианти по програма

Стипендии за български гимназисти за едногодишно обучение в САЩ Десет български гимназисти ще имат възможност да се включат в програма за обмен на ученици YES и да прекарат учебна 2017/2018 година в Съединени...
Прочетете повече
Две стипендии

Две стипендии

2 стипендии по стипендиантска програма "Здраве чрез СПА" на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обяви нов прием на стипендианти по програма "Здраве чрез СПА". За зимни...
Прочетете повече
Стипендии за докторантури

Стипендии за докторантури

Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година Към 1 октомври 2017 г. завършилите магистърска степен кандидати за следдипломна квали...
Прочетете повече