Докторантска стипендия

Подкрепяме-българската-наука
Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс. Изисквания към кандидатите Да са български граждани; В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си. Проектът, по който работят да има потенци...
Прочетете повече

Стипендиантка програма за ученици

logo-transp
Стипендии 2019 - 2020 на Американска фондация за България Програмата е отворена за ученици от училища из страната, в гимназиална възраст, с постижения в сферите на природните науки, изкуствата, хуманитарните науки, езици. За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2019/2020. Всички ученици,...
Прочетете повече

Годишни стипендии на Булстрад

Bulsrad
Годишна стипендиантска програма на Булстрад за студенти от Стопанска Академия "Д. А. Ценов"  Ще бъде предоставена една еднократна стипендия на името на "Румен Янчев" за учебната 2019/2020 година, в размер на 1 500 лв. Изисквания към кандидатите: - Да са студенти на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, редовна форма на обучение, записани във 2-ри, 3-ти или 4-ти курс в ОКС...
Прочетете повече

Стипендии „Буров“ за студенти

Буров
Фондация „Атанас Буров“: Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2019/2020 г. Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават - редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; - имат завършен най-малко ІІІ курс; - успех от цялото следване не ...
Прочетете повече

Конкурс за стипендии

FAB
Фондация „Атанас Буров“: Конкурс за стипендии за учебната 2019/2020 г. за ученици от професионални гимназии по икономика Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: - Отличен успех през всички години на обучение; - Участие в извънкласни форми на професионална подготовка; - Наград...
Прочетете повече

Стипендия по програма

YES
Програма за ученически обмен „YES" Двадесет български гимназисти ще имат възможност да получат стипендия по програма YES (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) и да прекарат учебната 2020/2021 година в САЩ. По време на престоя си учениците ще посещават американско училище, ще живеят в приемно семейство, ще мгоат да се потопят в американската култура и същевременно да се ...
Прочетете повече

Фейсбук стипендии

Facebuk
Facebook Fellowship Program 2020 Програмата на Facebook за стипендии насърчава и подкрепя перспективни докторанти, които се занимават с иновативни и подходящи изследвания в области, свързани с компютърните науки и инженерството в акредитирани университети. Програмата е отворена за студенти в която и да е година от докторантурата им, ангажирани в текущи изследвания, и подкрепя...
Прочетете повече

Национална стипендия

KP
Национална стипендия "С усилия към звездите" Фондация „Културни перспективи“ предоставя стипендия „С усилия към звездите” (Per aspera ad astra), в подкрепа на млади артисти и техния път на усъвършенстване. Целта на стипендията от 5000 лева е да се подкрепят изявени млади български творци на възраст до 30 години при реализацията на избрана от тях творческа или образователна ин...
Прочетете повече

Конкурс за ученически стипендии

BANNER-OF-Competition-2020-1-768x255
Конкурс за ученически стипендии по Opportunity Funds - Bulgaria от Fulbright Bulgaria За пета поредна година Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до 5000 USD всяка за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” за 2020 г. за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ. Основната цел на програмат...
Прочетете повече

Конкурс за стипендии

FB
XVI издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за I и II учебен срок/семестър 2019/2020 година Фондация Благотворител обявява конкурс за стипендиантска програма „Постигам по-висок успех" - XVI издание. В конкурса могат да участват: - ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи; и - студенти първи курс, лишени от родителски грижи. ...
Прочетете повече