Стипендии за ученици в 11 клас

Fulbright-Logo
10 стипендии за ученици в 11 клас  Комисия „Фулбрайт” обяви конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г. Основната цел на програмата “Opportunity Fund – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за...
Прочетете повече

Докторантска програма

Karol
Финансова група Карол дава годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант. Изисквания към кандидатите: >> Да са български граждани; >>В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН; >>Проектът, по който работят да е в областта на: - Мехатроника и чисти технологии - Биотехнологии...
Прочетете повече

Конкурс за стипендианти

library
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти за учебната 2017/2018 г.  Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2017-2018 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България. Краен срок: 6 ноември 201...
Прочетете повече

Стипендия за едногодишно обучение

uchenik
Кандидатствай за стипендия за едногодишно обучение в САЩ  Програма YES, предоставя стипендии за български ученици, които да прекарат една учебна година в Съединените щати. Програмата е насочена към ученици от 9 и 10 клас и се финансира от държавния департамент на САЩ. Kандидатите следва да отговарят на следните изисквания: - Да са родени между 01 януари 2001 и 15 юли 2003; ...
Прочетете повече

Конкурс за стипендия

НАЗ
Конкурс за стипендия "Иван Генчев Танев"  Чрез инициативата НАЗ продължава ангажираността си в подкрепата и насърчаването на професионалната квалификация на кадри, за които агробизнесът изпитва недостиг. Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение в магистърска програма за академичната 2017/2018 г. Конкурсът е отворен за кандидати от всички ви...
Прочетете повече

Стипендии McGraw

Mc Graw
Стипендии McGraw за бизнес журналистика  Стипендията (3 месеца по 5000 USD) се предоставя на журналисти, които се нуждаят от време и ресурси, за да създадат значима история или серия, която осигурява свеж поглед върху важна бизнес или икономическа тема. Приемат се заявки за задълбочени текстове, видео или аудио материали и насърчаваме предложенията, които се възползват от пове...
Прочетете повече

Стипендии на JSK

JSK
JSK Fellowships 2019  John S. Knight Fellowship е едногодишна образователна програма за медийни специалисти в Станфорд. Стипендиите на JSK подкрепят журналисти от цял свят, които са дълбоко ангажирани с проучването на решения на най-неотложните проблеми, пред които е изправена журналистиката. Ще изберем до 20 души за следващия ни клас. От септември 2018 г. до юни 2019 г. тези...
Прочетете повече

Стипендии на DAAD

DAAD
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2018/2019 година Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2018/2019 година. >> Летни курсове - Срок на кандидатстване: до 1 д...
Прочетете повече

По програма за ученически обмен

ce
Трансатлантическа лятна програма за ученически обмен „Бенджамин Франклин“ 2018 Четириседмичният курс ще се проведе през месеците юни и юли 2018 г. Той представлява интензивна обменна програма, чиято цел е да насърчи сътрудничеството между младежи от Европа и САЩ за създаване на силни връзки и осъзнаване на общите ценности . Всички разходи на участниците се поемат от Държавния ...
Прочетете повече

Годишна стипендия

11111
Годишна стипендия на федерална провинция Бавария 2018/2019 Годишната стипендия на Федерална провинция Бавария се отпуска на завършили студенти от България, Хърватия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Чехия, Украйна и Унгария. Стипендията се предоставя от Университета в Регенсбург и е в размер на 735 евро на месец. Тя може да се използва за обучение в образователно-квал...
Прочетете повече