Конкурс за студенти

IOOS
Конкурс за студентски реферати за студенти от специалност "Право"  Правната програма на Институт "Отворено общество - София" обяви конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи". Рефератите трябва да са написани на български език, във формат Microsoft Word, трябва да са в обем до...
Прочетете повече

Конкурс за превод

translate
Годишен конкурс за наградата за превод "Кръстан Дянков", 2017  Наградата "Кръстан Дянков" на Фондация "Елизабет Костова" се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език да е правен в периода между 1 януари 2016 г. и 2 октомври 2017 г. Голямата нагр...
Прочетете повече

Конкурс за стипендия

bekiarov
Фондация BCause обяви конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година  Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми...
Прочетете повече

Конкурс за стипендии

FB
Конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение За 13 година, Фондация „Благотворител" обяви конкурс за стипендии за висок успех на ученици и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено зрение. Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата ...
Прочетете повече

Стипендии за студенти – първокурсници

11111
Стипендиите са за студенти, завършили средното си образование през 2017 г. и приети във висши училища в страната. Стипендиите са предназначени за млади хора, които: - имат диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година са приети във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО); - са сираци (без родители или с...
Прочетете повече

Дуално обучение в Германия

dualno
 3-годишно дуално обучение в Германия в сферата на строителството  Германската обучителна институция BiW BAU Hessen-Thurindern e.V. в сътрудничество с Агенция по заетостта предлага възможност за 15 български младежи да се включат в 3-годишно дуално обучение в Германия по специалности: Бетонно и стоманобетонно строителство, Дърводелство и Пътно строителство. Обучението стартир...
Прочетете повече

Магистърска програма

Геология и геоинформатика
Магистърска програма Геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски"  Програмата има за цел развитие на интердисциплинарни умения за приложение на конвенционални и дистанционни методи при извършване на регионално-геоложки изследвания, геоморфоложки анализи и управление на защитени територии; изграждане на бази данни и пространствени анализи, свързани с геоложкия р...
Прочетете повече

Покана за предложения

Creative Europe
Покана за представяне на предложения: Модули за магистърска степен по изкуствата и науката  Тази дейност в рамките на Creative Europe има за цел да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторните учебни планове, съчетаващи технологията с изкуствата. Дейността ще бъде осъществена чрез проектиране и внедряване на инова...
Прочетете повече

Конкурс за студентски отбори

H2
Hydrogen Student Design Contest 2017  Конкурсът предизвиква студентски отбори от цял свят да проектират система "енергия - газ", която използва електроенергия за производство на водород за нуждите на cross market, включително съхранение на енергия, спомагателни услуги и транспортно гориво. За: учещи или завършили студенти и докторанти от цял свят. Краен срок: 15 септември ...
Прочетете повече

Международен конкурс за дизайн

My Precious Plastics
My Precious Plastics – 3D-printed Jewelry Design Competition  "My Precious Plastics" е международен конкурс за дизайн, който иска да преосмисли безкрайните възможности на пластмасите и технологиите за 3D печат за проектиране на нестандартни бижута. За: Дизайнери от цял свят. Награда: 1-во място - 750 евро; 2-ро място - 500 евро; 3-то място - 250 евро. Краен срок: 10 септе...
Прочетете повече