Професионално обучение

Cedefor
Европейският център за развитие на професионалното обучение, стартира CedefopPhotoAward 2018. Целта на конкурса е да мобилизира групи от ЕС на професионално обучаващи се (в професионалното образование и обучение - първоначално или продължаващо професионално обучение по-късно), плюс Норвегия и Исландия, за да покажат какво представляват професионалното образование и обучение за...
Прочетете повече

Конкурс за плакат

film
Младежки конкурс за плакат на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“ В конкурса могат да участват ученици и студенти до 35-годишна възраст с авторски плакат на тема „Любовта е лудост“ (размер 50/70 см.), който да съдържа надписа „Международен филмов фестивал „Любовта е лудост” или International Film Festival „Love Is Folly“. Краен срок:15 юли 2018 г. Информация...
Прочетете повече

Конкурс за поезия

SUB K - TRIO 3
Конкурс за поезия от български учени и докторанти Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO 3, финансиран по програмата на ЕК за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, специфична програма „Мария Склодовска-Кюри“ обяви конкурс за поезия от български учени и докторанти. В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани, като се цитира...
Прочетете повече

Фотоконкурс „WaterPIX“

20131022134028-voda
Годишен фотоконкурс "WaterPIX" (Снимки за водата) Европейската агенция за околната среда (EАОС) обяви годишен фотоконкурс „WaterPIX“ – снимки за водата. Целта на фотоконкурса е да насочи вниманието към водата като жизненоважен ресурс за всички форми на живот на Земята. Снимките трябва да са в една от следните категории: Водата и хората (Water and us), Водата и природата...
Прочетете повече

Стипендия „Добротворчество“

11111
Стипендия "Добротворчество" 2018 - за младежи в затруднено финансово положение, желаещи да учат висше образование За да участвате, е необходимо да отговаряте на следните четири условия: - Да сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение (отглеждан от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции, младеж с увреждания). - Да сте на ...
Прочетете повече

Kонкурс за кратък комикс

komiks
Международен конкурс за кратък комикс Конкурсът се провежда ежегодно от Международния фестивал на комиксите и игрите в Лодз, Полша. Конкурсът е за кратък комикс с дължина до 8 страници. Страниците трябва да са във вертикален формат (210 x 297 mm) или A3 (297 x 420 mm). Допустимите техники са: графика, живопис, дигитално изкуство и фотография. Всеки участник може да представи...
Прочетете повече

Конкурс за кратък разказ

writing-hand
Разказите следва да са на английски език. Дължината следва да е от 1500 до 5000 думи. Двойни кавички следва да се използват за реч и единични кавички - за други подходящи цели. Конкурсът се провежда в две категории: - Автори на възраст до 21 години с награда от 1000 GBP (безплатно участие); - Автори на възраст над 22 години с награда от 250 GBP (вписване нза участие - 10 GBP...
Прочетете повече

Mладежка академия

stag
Шеста международна младежка академия „Is My Europe the Same as Yours?“, 9 – 13 юли 2018, Сандански Институт за икономическа политика (ИИП) с любезната финансова подкрепа на Фондация „Ханс Зайдел“ организира Шеста международна младежка академия в рамките на серията студентски семинари Paving Youths’ Way. Тя ще бъде на тема „Is My Europe the Same as Yours?“ и ще се проведе в пер...
Прочетете повече

Грантове на GOOGLE

GOOGLE
Грантове на GOOGLE да пътуване и конференции за жени, които учат или работят в областта на IT  Google вярва, че са необходими разнообразни атрибути, опит и перспективи за изграждане на инструменти, които могат да променят света. Всеки човек заслужава възможността да преследва кариера в компютърните науки и технологии, независимо от расата, етническата принадлежност, пола, увре...
Прочетете повече

Лятно училище

AUBG
„ЗАЩО НИ Е ДА ПОМНИМ?“ Конкурс за участие в лятно училище за студенти и ученици на тема памет и демократичност, 25 - 29 юни 2018, Белене Фондация „Софийска платформа“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“ организира конкурс за участие в лятното училище в гр. Белене между 25 - 29 юни 2018 г., на което ще си говорим за смисъла на паметта за миналото и как тя може да фор...
Прочетете повече