Конкурс за акварелисти

akqvarel
Конкурс за експериментални и иновативни произведения, изпълнени с акварелна техника Кралското общество на акварелистите обяви ежегодното издание на конкурса за експериментални и иновативни произведения, изпълнени с акварелна техника. Всеки автор може да предложи максимум 6 рисунки върху хартия (100 х 100 см. с рамката), създадени през последните 4 години и изпълнени с акварел...
Прочетете повече