Награда за млади писатели

pisha
35-то издание на международната награда за млади франкофонски писатели  Изпратеният текст трябва да бъде фантастично произведение (новина, история). Наградата е за млади франкофони на възраст от 15 до 27 години. Лауреатите ще видят текста си в книга, публикувана от Editions Buchet/Chatel, по повод Панаира на книгата „Book Paris“ и ще бъдат раздадени различни награди. Организ...
Прочетете повече