Стипендии за обучение в Индия

students
Стипендии за обучение в Symbiosis International University, Индия Symbiosis International University, частен университет, разположен в Пуна, Махаращра, отпуска 5 стипендии за обучение във всички специалности, както следва: 1 стипендия, която покрива 50% от таксата за обучение за следдипломна квалификация; 1 стипендия, която покрива напълно таксата за обучение за бакала...
Прочетете повече

Прием в бакалавърска програма

Геология и геоинформатика
Прием в бакалавърска програма „Геология и геоинформатика" за учебната 2017-2018  Бакалавърска програма Геология и геоинформатика, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски", обучава студенти в редовна форма с продължителност 4 години. Успешно завършилите получават образователна и квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация "инженер по геоинформатика". Въ...
Прочетете повече