Конкурс за обучение

6
Конкурс за обучение на ученици в САЩ и Великобритания през учебната 2019-2020  Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обяви ежегодния конкурс за участие в програмата “Обучение на ученици във Великобритания и САЩ” за учебната 2019/2020 година. Финалистите получават стипендии от чуждестранните партньорски организации ASSIST, САЩ, и HMC, Великобр...
Прочетете повече

Конкурс по програма

bash
Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (ASSIST, HMC, Davis)” 2017/18                         Българска асоциация по четене (БАЧ) в партньорство с ASSIST, САЩ и HMC, Великобритания обяви ежегодния конкурс за програмата „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (ASSIST, HMC, Davis)” за учебната 2017/18 година. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:  - да...
Прочетете повече