Стипендии за първокурсници

university
Стипендии за студенти - първокурсници отпуснати от БЧК - Столична организация по програма „С тениска на бала” #steniskanabala  За стипедиите може да кандидатства всеки, получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година приет във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО), който е зрелостник сирак (без ро...
Прочетете повече