Конкурс за студенти

Democracy
Международен конкурс за студенти: "Важно ли е да живеем в демокрация?"  Съветът по етика в международните отношения на Carnegie обяви десетия си международен конкурс за есета за студенти от всички националности навсякъде по света. ТЕМА: Важно ли е да живеем в демокрация? Есето трябва да включва определение / обяснение на понятието за демокрация (написано с ваши собствени думи...
Прочетете повече