Дългосрочни стажове, Брюксел

EESC
Два пъти годишно Европейският икономически и социален комитет предлага платени стажове за период от пет месеца на висшисти, които са граждани на държавите-членки на Европейския съюз, както и на редица висшисти от държави извън ЕС. Краен срок: 31 март 2016 г. Информация от:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
Прочетете повече