Грантове на GOOGLE

GOOGLE
Грантове на GOOGLE да пътуване и конференции за жени, които учат или работят в областта на IT  Google вярва, че са необходими разнообразни атрибути, опит и перспективи за изграждане на инструменти, които могат да променят света. Всеки човек заслужава възможността да преследва кариера в компютърните науки и технологии, независимо от расата, етническата принадлежност, пола, увре...
Прочетете повече