Конкурс за лого

DAZD
Конкурс за лого на Съвета на децата Съветът на децата към ДАЗД обяви конкурс за лого. Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната. В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г. Всяко дете има право да участва с едно предложение. ...
Прочетете повече