Конкурс за детско творчество

9091_wpm_hires
Национален конкурс за детско творчество "Слънце грее и празнува" Конкурсът е насочен към деца от детски градини и групи, носещи името „Слънце“. Конкурсът се реализира в две възрастови гурпи: 5- и 6- годишни. Конкурсът се реализира в три раздела: рисунка, колаж и пластика. Краен срок: 30 април 2019 г. Информация от:http://www.pavlikeni.bg/
Прочетете повече

Kонкурс за детско творчество

SNIMKA.jpeg
Национален конкурс за детско творчество на тема: "Великденско огънче в шепите си нося" В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи: - Предучилищна възраст 5-6 години (деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина); - Първа група: І – ІV клас; - Втора група: V – VІІ клас; (Учениците могат да бъдат членове на кръжо...
Прочетете повече

Конкурс за детско творчество

SNIMKA.jpeg
VІ национален конкурс за детско творчество - Великденско огънче в шепите си нося В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи: - Предучилищна възраст 5-6 години (деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина) - І – ва група : І – ІV клас - ІІ – ра група : V – VІІІ клас (Учениците могат да бъдат членове на кръжоци,...
Прочетете повече