Доброволен стаж

stag-job
Стаж в офиса за финансово управление към Американското посолство в София Службата за финансов мениджмънт към Посолството на САЩ в София желае да наеме стажант, който да поддържа ежедневните, разнообразни счетоводни и платежни дейности в офиса според нуждите. Тази програма е изцяло на доброволна основа; няма никаква компенсация, свързана с този стаж и няма ползи, нито бъдещи п...
Прочетете повече