Стаж за докторанти

computer
Google Software Engineering Intern за докторанти, лято 2018 Като стажант ще работите по основните продукти и услуги на Google, както и тези, които поддържат критичните функции на нашите инженерингови операции. Минимална квалификация: - участие в следдипломна квалификация за докторска степен по компютърни науки или свързана техническа област. - понастоящем трябва да се обуча...
Прочетете повече

Конкурс за стипендианти

BNB
БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2018 година • Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". • Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти). Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Д...
Прочетете повече

Стаж за докторанти

technology1
Google Software Engineering Intern за докторанти, лято 2018  Като стажант ще работите по основните продукти и услуги на Google, както и тези, които поддържат критичните функции на нашите инженерингови операции. Минимална квалификация: - участие в следдипломна квалификация за докторска степен по компютърни науки или свързана техническа област. - понастоящем трябва да се обуч...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

e_logo
Matsumae International Foundation Fellowship Program  Предоставят се всяка година 20 стипендии за период от три до шест месеца. Подкрепата включва изследователски труд и престой, застраховка, въздушен транспорт (самолетен билет за двупосочен път до / от Токио) и еднократна сума при пристигане. Кандидатите посочват периода на стипендията и продължителността на престоя, необхо...
Прочетете повече

Допълнителен прием за докторанти

young
Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”. Места за допълнителен прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. в Софийски университет на:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/ Кандидатстване: 01.03...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

new-europe-college
New Europe College - Институт за академични изследвания в Букурещ, Румъния - обявява конкурс за стипендии за академичната 2017-18 година. Програмата е насочена към млади изследователи / академичните среди, работещи в областта на хуманитарните науки, социални науки и икономиката. Кандидатите трябва да притежават докторска степен. Работните езици са английски, френски и немски...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

karol
Годишната стипендия, която ще предостави "Карол" e в размер на 8000 лв. Проектът цели да подкрепи талантлив млад учен, който има значим принос в своята научна област, както и интересен проект с практическо приложение. Стипендията се предоставя от 2013 г., всяка година насам, на  редовен докторант в акредитирани висши български училища. Конкурсът е тристепенен – по документи,...
Прочетете повече

Конкурс за докторанти

young
Кандидатстване по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специлизанти и млади учени Открита е процедура за кандидатстване по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА Р...
Прочетете повече

Стажантска програма на Facebook

facebook-fellowship-program
Facebook Fellowship Program Стажантската програма на Facebook има за цел да насърчи и подкрепи обещаващи докторанти, ангажирани в иновации и научни изследвания в области, свързани с компютърните науки и инженерството. Победителите имат право да получават платени такси за две години обучение и стипендия от 37 000 USD всяка година, и до 5 000 USD подкрепа за пътуване. Facebook...
Прочетете повече

Стипендия за докторанти

mif
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program Международна фондация Matsumae (MIF) в момента приема заявления за своята Програма 2017 с темата "Към по-добро разбиране на Япония и траен световен мир". Приоритетни области на изследване са естествени науки, инженерство и медицина. Кандидатите са свободни да избират приемаща институция (изследователски универс...
Прочетете повече