Стипендии за докторантури

1111111111
Стипендии за докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети за чужденци за академичната 2017/2018 година Към 1 октомври 2017 г. завършилите магистърска степен кандидати за следдипломна квалификация трябва да са не по-възрастни от 30 г., а кандидатите за докторантура - не по-възрастни от 35 г. Те трябва да докажат отлично владеене на немски и/или английски ез...
Прочетете повече