Видео конкурс

photographer-s
Европейски видео конкурс по случай 20 години на Европейската доброволческа служба: "Да си на 20 - роля и включване" Конкурсът е за хора на възраст от 13 до 35 години, живеещи в Европа. Участниците следва да публикуват видео с продължителност до 3 минути, което илюстрира визия за участието на младите хора. Краен срок: 3 септември 2016 г. Информация от:http://www.erasmusp...
Прочетете повече

Европейски младежки форум

students4
Европейски младежки форум на селските райони: Лятно училище за устойчивост, 30 юли - 7 август 2016 г., Кечкемет, Унгария Целта на Sustainability Summer School 2016 на ERYF е да осигури солидни познания в областта на околната среда и социалната устойчивост чрез лекции, посещения на място на устойчиво горското стопанство и примери за селски туризъм, и семинари, предостави знани...
Прочетете повече