Европейски конкурс

Re think lokal
Европейски конкурс за социални иновации 2018 "RE:THINK LOCAL" През 2018 г. Европейският конкурс за социални иновации ще отличи най-иновативните продукти, услуги, бизнес модели и сътрудничество, които дават възможност на младите хора да участват пълноценно в променящата се икономика. Тези идеи трябва да се отнасят до местните предизвикателства или да се основават на създаването...
Прочетете повече