Кандидатстване за европейски стипендии

ce
Кандидатстване за европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. Стипендии за успех могат да получават само студентите от приоритетните професионални направления във висшите училища в страната. Размерът е 150 лв. месечно, като се изплащат средства за петте месеца от семестъра. Стипендията за специални постижения е едно...
Прочетете повече

Европейски стипендии

students
Европейски стипендии през летния семестър 2016/2017  Размерът на стипендията за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за специални постижения – от 200 на 300 лв. Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални пост...
Прочетете повече

Евростипендии за студенти

curia
Кандидатстването за европейски стипендии и специални награди за зимния семестър на академичната 2016/2017 г. стартира. Стипендиите са осигурени по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Студентите могат да подават заявленията си онлай...
Прочетете повече