Стипендии на „Готови за успех“

кандидат-стипендианти
Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 година Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. Стипендията е в размер на 2 000 лв. годишно за сту...
Прочетете повече