За кандидат-стипендианти

кандидат-стипендианти
Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2019-2020 година  Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2019-2020 година. Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини...
Прочетете повече

Стипендия по програма

кандидат-стипендианти
Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2018-2019 година  Фондация "BCause" в партньорство с Фондация „Сирак” обяви прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2018-2019 година. Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини...
Прочетете повече

Стипендии на „Готови за успех“

кандидат-стипендианти
Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 година Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. Стипендията е в размер на 2 000 лв. годишно за сту...
Прочетете повече