Конкурс за лого

unesco
Конкурс за лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“  Община Габрово обяви публичен конкурс за изработване на Лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“, като се обръща към художници и графични дизайнери от страна и чужбина. Новият символ трябва да представи Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иноваци...
Прочетете повече

Конкурс за лого

UI-BAN
Конкурс за лого на Ученическия институт на БАН  Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения. Мотото на Ученическия институт на БАН е: „Изследвайки, научава...
Прочетете повече

Конкурс за лого

DAZD
Конкурс за лого на Съвета на децата Съветът на децата към ДАЗД обяви конкурс за лого. Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната. В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г. Всяко дете има право да участва с едно предложение. ...
Прочетете повече