Конкурс YES

young-scientists
Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади (18 - 35 години) и амбициозни хора с научни интереси - студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха. Приоритетите: - нови материали...
Прочетете повече