Иновационна лаборатория

stag
Иновационната лаборатория е създадена по проект “Умения за новите поколения”, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills. Одобрените кандидати ще преминат през цикъл на обучение и създаване на социално предприятие - от идея до представяне пред инвеститори, водени от ментори и обучители. Участниц...
Прочетете повече