Международно лятно училище

students2
Международна лятна школа по регулации на местните публични услуги, 5-16 септември 2016 г.,Торино, Италия Международното лятно училище по регулации на местните публични услуги е проектирано като интензивен семинар, който съчетава теоретични и практически курсове. По-конкретно то е разделено на три части: - Теория, икономически модели и аналитични инструменти за местно регулир...
Прочетете повече

Международно училище

students
Международно училище по енергийни системи, 28 август - 2 септември 2016, Германия Международното училище по енергийни системи (ISES 2016) на Forschungszentrum Julich кани млади изследователи и млади специалисти в областта на енергийните технологии, икономика, политически науки и сродни дисциплини, да обсъдят предизвикателствата на настоящите и бъдещите енергийни системи. К...
Прочетете повече

Международно лятно училище

4
Отворена покана за лятно училище в Австрия Международното лятно училище „Creating Sustainable Alternative to the current global food system“ ще събере 30 участника от България, Гърция, Кипър, Австрия, Великобритания и Гана, които ще имат възможността да разгледат глобалната хранителна система и как начина ни на живот е свързан с хората, въвлечени в продукцията на храната, коя...
Прочетете повече