Стартира магистърска програма

varn
Варненският свободен университет стартира магистърска програма „Управление на образованието“. Магистърската програма ще обучава мениджъри в сферата на образованието. Тя е адаптирана към потребностите на сектора от висококвалифицирани управленски кадри. Обучението в нея е 3 семестъра, като акцент е поставен върху придобиването на знания и практически умения в областта на образов...
Прочетете повече