Конкурс за младежи на възраст от 17-19 г.

konkurs “Младите – иноватори на бъдещето”
Конкурс за проектна идея “Младите – иноватори на бъдещето” Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 17-19 г. от Югозападна и Североизточна България, Молдова и Македония. Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 12-16 март 2018 г. Краен срок: 23 февруари 2018 г. Информация от:http://bgmf.eu/
Прочетете повече