“Моята теза в 180 секунди“

university
Конкурс "Моята теза в 180 секунди" Университетската агенция на Франкофонията, в партньорство с Френския институт организират за първи път в България конкурса "Моята теза в 180 секунди". Той има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Все...
Прочетете повече