Конкурс за есе

pisha
Национален литературен конкурс “Спас Зафиров” 2019 за написване на есе за ученици от 8-ми до 12-ти клас Темата на конкурса 2019 е „Милосърдието като добродетел на сърцето”. Есетата следва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора. В конкурса могат да участват ученици от 8-ми до 12-ти клас. Конкурсните...
Прочетете повече

Литературен конкурс

writing-hand
12-и Национален литературен конкурс „Яна Язова” 2018  В конкурса могат да участват автори на възраст от 14 до 35 години с максимум 3 разказа в 3 екземпляра (до 5 машинописни страници всеки). Конкурсът е анонимен. Разказите се изпращат в плик на адрес: Лом – 3600, ул. „Славянска” № 1 (за Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство 1856” – Лом). Данните за участник...
Прочетете повече