„Биологията интересна и достъпна“

„Биологията интересна и достъпна“
ІV конкурс за изработване модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“, 12.05.2018 г., Национален природонаучен музей – София Конкурсът включва изработване и представяне модели на биологични обекти: Темата за моделиране за учебната 2017/ 2018 г. е: „Дразнимост и движение”. Участват ученици от ІV до ХІІ клас включително, разпределени в две възрастови ...
Прочетете повече