Конкурс за значимостта на водата

НУЕП
Конкурс за клип, стих или есе на научен експеримент, свързан със значимостта на водата "Светът в една капка" Националният ученически екопарламент обяви конкурс по случай 25 години от обявяването на 22 март за Международен ден за опазване на водата. Конкурсът се провежда в две направления: - клип за научен експеримент, свързан със значимостта на водата, с продължителност до 2...
Прочетете повече