Грантове

Ti i lidl
Грантове „Ти и Lidl за по-добър живот“ 2018  Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот. Целта ? е да допринесе за създаването на по- качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност. Ини...
Прочетете повече