Онлайн курс

ocpp1_800x533
Електронен курс "Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител" Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, за ресурсни учители, за студенти по педагогика и по специална педагогика. Курсът е организиран в три отделни модула, всеки от които е съставен от две или три обучителни сесии. Препоръчит...
Прочетете повече