Конкурс за ученици от 7 до 12 клас

bmf
Конкурс „Без Онлайномраза”  С конкурса „Без онлайн омраза” Български младежки форум стартира кампания, с която цели да насочи вниманието на обществото и институциите към тревожните тенденции на проява на насилие в училищата, в чиято основа в много от случаите стои именно езика на омразата в интернет пространството. В конкурса могат да участват ученици от 7 до 12 клас от всичк...
Прочетете повече