Конкурс за стипендии

FB
XVI издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за I и II учебен срок/семестър 2019/2020 година Фондация Благотворител обявява конкурс за стипендиантска програма „Постигам по-висок успех" - XVI издание. В конкурса могат да участват: - ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи; и - студенти първи курс, лишени от родителски грижи. ...
Прочетете повече

Стипендиантска програма

FB
Стипендиантска програма "Постигам по-висок успех" за II учебен срок/семестър 2018/2019 г. Могат за кандидатстват: - ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение, с успех над 5.50; - студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. За да участвате, напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си” в размер от 1800 ...
Прочетете повече

Стипендиантска програма

6
Девето издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ I учебен срок/семестър 2018/2019 Кой може да кандидатства? - ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение; - студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. Стипендиите са: >> за ученици от 8-и до 12-и клас: - с успех над 5.50 – 5 бр. по 32...
Прочетете повече

Стипендиантска програма

blagotvoritel
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ Програмата насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета. Кой може да кандидатства? - ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017; - студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живе...
Прочетете повече