Стипендиантска програма

6
Девето издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ I учебен срок/семестър 2018/2019 Кой може да кандидатства? - ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение; - студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. Стипендиите са: >> за ученици от 8-и до 12-и клас: - с успех над 5.50 – 5 бр. по 32...
Прочетете повече

Стипендиантска програма

blagotvoritel
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ Програмата насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета. Кой може да кандидатства? - ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017; - студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живе...
Прочетете повече