Финансиране по проект

Tehnostart
Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България По проект “Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство за 2017 г. Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези...
Прочетете повече