Покана за предложения

CallForApplications2016_image
Blitz residency programme - Valletta Това е открита покана за представяне на предложения от хора, които работят в творчески области в медии, включително (но не само) филм, фотография, звук, цифрови платформи. Одобрените кандидати ще имат пространство за работа, да експериментират и изследват своя проект, завършващ с представяне пред обществеността. Местният ангажимент е от ре...
Прочетете повече