Професионално обучение

Cedefor
Европейският център за развитие на професионалното обучение, стартира CedefopPhotoAward 2018. Целта на конкурса е да мобилизира групи от ЕС на професионално обучаващи се (в професионалното образование и обучение - първоначално или продължаващо професионално обучение по-късно), плюс Норвегия и Исландия, за да покажат какво представляват професионалното образование и обучение за...
Прочетете повече