Обучителни модули по програма

students
Future Environmentalists – програма за професионално развитие за студенти  20 настоящи или наскоро завършили студенти, докторанти и изследователи с интерес в сферата на опазването на околната среда ще могат да се включат в двугодишната Програма за професионално развитие на студенти „Future Environmentalists”. Програмата включва: - 6 двудневни интерактивни обучителни модули н...
Прочетете повече