Стипендии за студенти – първокурсници

11111
Стипендиите са за студенти, завършили средното си образование през 2017 г. и приети във висши училища в страната. Стипендиите са предназначени за млади хора, които: - имат диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година са приети във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО); - са сираци (без родители или с...
Прочетете повече

Стипендии за първокурсници

11111
10 стипендии от Стипендиантска програма “STUDY IT FIRST” на SAP Labs България и ФРГИ “Study iT First” е насочена към първокурсници в IT специалности на всички български университети и е част от новата образователна инициатива, която компанията реализира с Фондацията от 2015 г. Целта на SAP Scholarship Program “Study iT First” е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап ...
Прочетете повече