Възможности за безработни висшисти

1111111111
Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години - дипломирани младежи без професионален опит по специалността си, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си....
Прочетете повече