Награда за есе

WTO
Годишна награда за есе на Световната търговска организация Световната търговска организация (СТО - World Trade Organization - WTO) публикува покана към млади икономисти да се включат в конкурса за наградата за есе в рамките на СТО. Наградата цели да популяризира висококачествени изследвания в областта на търговската политика и международното търговско сътрудничество и да засил...
Прочетете повече

Стаж в Световната търговска организация

WTO
Стаж в Световната търговска организация Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система. Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търгов...
Прочетете повече