Стипендиантска програма

gruenes_diplom_fotobernhardludewig-400x250
Национална стипендиантска програма на Словашката република Програмата е насочена към подкрепа на мобилността на чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели във висши училища за престой в словашките висши училища и научноизследователски институти. Краен срок: 30 април 2018 г. (16.00 ч. СЕТ) Информация от:https://www.uni-svishtov.bg/
Прочетете повече