Еднократна стипендия

4
Процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столичните училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 г. Столична община учреди еднократна стипендия за високи спортни постижения в изпълнение на утвърдени Правила от кмета на Столична община. Постиженията трябва да са регистрирани през съответната...
Прочетете повече