Стипендия за журналисти

1-students
Стипендия за журналисти на името на Milena Jesenskа. Поканата е насочена към журналисти, отразяващи теми от областта на културата, терминът "култура" се тълкува в широк смисъл, за да обхване широк спектър от интелектуални и творчески области. Кандидатите могат да се занимават и със социални въпроси с европейско значение. Стажовете са тримесечни и се провеждат в периода юли ...
Прочетете повече