Стаж в ООН

OON
Стаж в Офиса на Върховния комисар по човешките права на ООН 2018  Стажът в Офиса на Върховния комисар по човешки права на ООН има за цел да даде на лица, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, възможност да придобият знания за системата на ООН и механизмите, които се занимават с международните права на човека като цяло и по-специално с прав...
Прочетете повече