Стипендии McGraw

Mc Graw
Стипендии McGraw за бизнес журналистика  Стипендията (3 месеца по 5000 USD) се предоставя на журналисти, които се нуждаят от време и ресурси, за да създадат значима история или серия, която осигурява свеж поглед върху важна бизнес или икономическа тема. Приемат се заявки за задълбочени текстове, видео или аудио материали и насърчаваме предложенията, които се възползват от пове...
Прочетете повече