Стаж в Бундестага (IPS)

curia
Международна парламентарна стипендия на Германския Бундестаг 2018  Ако сте от Франция, Израел, САЩ, арабските страни, Централна, Източна и Югоизточна Европа, можете да кандидатствате за 5-месечен стаж в Бундестага (IPS). Стажът ще се проведе от 1 март до 31 юли 2018 г. Краен срок: 30 юни 2017 г.  Информация от:http://www.bundestag.de/ips
Прочетете повече

Спечелете стипендия

gruenes_diplom_fotobernhardludewig-400x250
Конкурс за есе на обществена тематика за стипендия за обучение във ВУЗФ в степен бакалавър  Спечелете стипендия, която покрива обучението Ви в степен бакалавър във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), като напишете есе на някоя от следните теми: 1. Как да възродим ценностите сред младите хора в България? 2. Кой според вас е най-болезненият обществен проблем, пре...
Прочетете повече

Стипендии за докторанти

karol
Годишната стипендия, която ще предостави "Карол" e в размер на 8000 лв. Проектът цели да подкрепи талантлив млад учен, който има значим принос в своята научна област, както и интересен проект с практическо приложение. Стипендията се предоставя от 2013 г., всяка година насам, на  редовен докторант в акредитирани висши български училища. Конкурсът е тристепенен – по документи,...
Прочетете повече

Стажантска програма на Facebook

facebook-fellowship-program
Facebook Fellowship Program Стажантската програма на Facebook има за цел да насърчи и подкрепи обещаващи докторанти, ангажирани в иновации и научни изследвания в области, свързани с компютърните науки и инженерството. Победителите имат право да получават платени такси за две години обучение и стипендия от 37 000 USD всяка година, и до 5 000 USD подкрепа за пътуване. Facebook...
Прочетете повече

Конкурс за стипендия

NAZ
НАЗ обяви конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“ Национална асоциация на зърнопроизводителите обяви конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и д...
Прочетете повече

Удължен срок

ce
Удължен срок за кандидатстване в Академия за социални предприемачи и нова възможност за 20 стипендианти Академия за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана обучителна програма за личности с интерес и желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Получихме 199 вдъхновяващи кандидатури, които ни показаха, че в България има хора с интерес и жела...
Прочетете повече

Стипендия за докторанти

mif
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program Международна фондация Matsumae (MIF) в момента приема заявления за своята Програма 2017 с темата "Към по-добро разбиране на Япония и траен световен мир". Приоритетни области на изследване са естествени науки, инженерство и медицина. Кандидатите са свободни да избират приемаща институция (изследователски универс...
Прочетете повече

Стипендия по програма

karol1
Кандидатстване за стипендия по програмата „С тениска на бала” Приетите във ВУЗ/ЦПО и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници (бенефициенти) ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на: 8.1. 2000 (две хиляди) лева на студент, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ) 8.2. 500 (петстотин) лева на курсист, приет за обучение в Център за професиона...
Прочетете повече

Стипендия по програмиране

work
Competition Innovative App Developer За: Всички на възраст между 18 и 35 години с интереси в програмирането и разработването на приложения. Участниците имат възможност да демонстрират своя предприемачески дух, като създадат прототип на приложение. От кандидатите се очаква да имат основни познания по програмиране, креативни идеи и предприемачески умения и да успеят да създада...
Прочетете повече

Студентски стипендии по проект

students4
Стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и с...
Прочетете повече