Стипендия за докторанти

mif
Matsumae International Foundation’s Research Fellowship Program Международна фондация Matsumae (MIF) в момента приема заявления за своята Програма 2017 с темата "Към по-добро разбиране на Япония и траен световен мир". Приоритетни области на изследване са естествени науки, инженерство и медицина. Кандидатите са свободни да избират приемаща институция (изследователски универс...
Прочетете повече

Стипендия по програма

karol1
Кандидатстване за стипендия по програмата „С тениска на бала” Приетите във ВУЗ/ЦПО и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници (бенефициенти) ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на: 8.1. 2000 (две хиляди) лева на студент, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ) 8.2. 500 (петстотин) лева на курсист, приет за обучение в Център за професиона...
Прочетете повече

Стипендия по програмиране

work
Competition Innovative App Developer За: Всички на възраст между 18 и 35 години с интереси в програмирането и разработването на приложения. Участниците имат възможност да демонстрират своя предприемачески дух, като създадат прототип на приложение. От кандидатите се очаква да имат основни познания по програмиране, креативни идеи и предприемачески умения и да успеят да създада...
Прочетете повече

Студентски стипендии по проект

students4
Стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и с...
Прочетете повече

Конкурс за стипендия

11111
По повод излизането на новата книга на Емил Конрад – #СПОДЕЛИ издателство „Егмонт“ и Емил ти дават възможност да покажеш своя талант и да спечелиш стипендия за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в български университет в специалност, свързана с изкуство. Всеки участник трябва да изпрати: - свое авторско портфолио с текст и/или рисунка (...
Прочетете повече