Стипендия “Добротворчество“

AUBG
Стипендия ''Добротворчество'' - за младежи в затруднено финансово положение, желаещи да учат висше образование Десетмесечна стипендия по 100 лв на месец и еднократно изплатени 200 лв за закупуване на учебниците ще бъдат дарени през октомври 2017 г. на първите класирали се участници от списъка, които са приети (или продължават) да учат висше образование. За да участвате, е нео...
Прочетете повече